Startsidan Tjänster Konsultprofil Kontakt
Magnus Åhman - För Er Utveckling
Magnus Åhman
Konsultprofil

Jag har ägnat hela mitt yrkesverksamma liv åt IT och adminstrativa datorsystem. Som utbildad ekonom och med lång branscherfarenhet har jag en utvecklad känsla för kostnadseffektiva lösningar.

Min bakgrund
Sedan 1998 driver jag egen verksamhet med inriktning mot projektledning, verksamhetsanalys och systemutveckling.

Mina yrkesroller på vägen dit har varit alltifrån dataoperatör till IT-chef. Under min yrkesmässiga utveckling har jag varit mån om att bibehålla samtliga dessa kompetenser.

Under åren som anställd vid Nässjötryckeriet AB har jag haft olika managementroller med ansvar för både administration och produktion.

I mina olika roller genom åren har jag både stått på kravställarens sida och varit den som sett till att uppfylla kraven. Min erfarenhet är att allting är möjligt och att du inte ska vara rädd för att ställa krav.

Mina uppdragsgivare
Jag utför uppdrag över hela landet, men har min lokala förankring i södra Sverige med kontor i Nässjö och Mörbylånga.

Sedan jag startade min egen verksamhet har Nässjötryckeriet AB vid sidan av Electrolux IT Solutions AB fortsatt att vara min främsta uppdragsgivare.

Min företagsidé
Min ambition och vilja är att arbeta långsiktigt med mina uppdragsgivare. Min förhoppning är att bli en naturlig samarbetspartner över tiden, någon att bolla idéer och utvecklas ihop med.


Ta steget och jag berättar mera!